W ciągu kilku ostatnich lat firmę naszą, dotąd odpowiedzialną jedynie za prawidłowe wykonanie określonych czynności (wyłożenie trutki , wykonanie oprysku itp.) przekształciliśmy w  firmę audytową, doradczą, umiejącą opracowywać programy zabezpieczeń sanitarnych (GHP, GMP, HACCP), wyposażoną w urządzenia do monitoringu przed i po deratyzacyjnego, a także dezynsekcyjnego, powiązaną z laboratoriami mogącymi wykonywać na naszą rzecz monitoring mikrobiologiczny, używającą do likwidacji zagrożeń biologicznych szerokiej gamy różnych środków i urządzeń, posiadającą stosowne patenty, certyfikaty i opinie. W dalszym ciągu  prowadzimy jednak również tradycyjną działalność deratyzacyjno - dezynsekcyjną.

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy przedsiębiorcami zarejestrowanymi w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski Wrocławia:
  • Andrzej Kaczmarek - pod numerem 1411283 i nazwą ZPHU Leader Wrocławski Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji s.c Kaczmarek Andrzej, Kaczmarek Sławomir. 51-113 Wrocław ul. Macedońska 17/19, posiadającej REGON o numerze 931047943, NIP o numerze 8981605527.
Usługi wykonujemy przeszkolonymi przez Inspekcję Sanitarną pracownikami wyposażonymi zarówno w standardowe jak i unikalne urządzenia deratyzacyjne i dezynsekcyjne, oraz własne środki transportowe. Działamy na terenie całego kraju. W przypadkach szczególnych korzystamy z fachowej konsultacji pracowników naukowych wyższych uczelni Wrocławia, z którymi związani jesteśmy prowadzonymi od 1993 r. badaniami nad systemem kompleksowego rozpoznawania i likwidacji zagrożeń deratyzacyjnych.


W wyniku powyższego:

  • w 1995 r.:
    • opracowaliśmy i zgłosiliśmy do ochrony patentowej elektroniczny licznik obecności gryzoni z czujnikami podczerwieni (nr P-314028), oraz Elektroniczny odstraszacz gryzoni z czujnikami podczerwieni (nr P - 314029)
    • uzyskaliśmy ochronę patentową urządzenia do likwidacji gryzoni w profilach zamkniętych, ładowniach statków itd. za pomocą tlenku węgla. Urządzenie (metoda) uzyskało ochronę patentową nr 175178. Zwalczania gryzoni tlenkiem węgla jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia.
  • w 1999 r. opublikowany został (przy naszym wykonawstwie i partycypacji finansowej) przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu Raport końcowy z realizacji projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych nr 5PO6Koo297C/3113 pt. : Opracowanie skutecznej metodyki regulacji populacji szczurów
  • w 2003 r. opracowany został System kompleksowego rozpoznawania i likwidacji zagrożeń deratyzacyjnych.
  • w 2004 r. podpisaliśmy z Rex Company Centrum Genetyki we Wrocławiu umowę o wykonywanie na naszą rzecz badań genetycznych określających bakterie lub wirusy w zawiesinie ze ścieków kanalizacyjnych, wycinków narządów padłych gryzoni i insektów.